Om skolen

Odense Aftenskole blev stiftet tilbage i 1907 af en kreds af odenseborgere, der ønskede at styrke adgangen til viden hos arbejderklassen.

 

Odense Aftenskole ser fortsat sin opgave som at udvikle den enkelte og bidrage til demokratiseringen af samfundet.

Odense Aftenskole har to fokuspunkter: verden vi lever i og formidlingen af gamle håndværk.

Vi arrangerer primært kurser i håndværksfag som smykke- og skulpturfremstilling, flet og design, og ser det som en vigtig opgave at løfte de gamle fag med nye udtryk.

Vi udfører samarbejdsprojekter med folkeskolen, der ofte er en kobling mellem indføring i aktuelle temaer, der rører sig i samfundet og et praktisk udført kunst- eller håndværksprodukt.

Odense Aftenskole har opmærksomheden på samfundet både nationalt og internationalt. Således har skolen gennemført mange samarbejdsprojekter, EU-projekter, ligesom den nu er involveret i projekter under The Baltic Sea States og Nordplus Voksen.

Gennem årene fra 2009-2018 var Odense Aftenskole primus motor i Danida-projektet ”Support for Vulnerable Women, Children and Youth in Northern Uganda”.

Vi er stadig engagerede i demokratiopbygningen i Uganda.

Odense Aftenskole er på landsplan organiseret i FORA som er et landsforbund bestående af 150 selvstændige aftenskoler og foreninger fordelt over hele landet.

 

 


Odense Aftenskole
Banevænget 22
5270 Odense N

Skoleleder: Jan Johansen

Telefon: 20 83 96 74

Mail: janjoh@mail.dk

CVR: 18764199


Medlem af Fora