Baltic Sea States Projekter

”Udvikling af social entreprenørskab i folkeoplysende foreninger”

 

Baggrund:
Odense Aftenskole har gennem de sidste 6 år arbejdet for et bredere samarbejde med de Baltiske lande, med henblik på erfaringsudveksling. Nordplus voksen programmet har i 2019 godkendt og ydet delvis tilskud til et projekt, der skal arbejde med foreningers aktive rolle i sociale entreprenørskaber i civilsamfundsstrategien. Projektet løber fra november 2019, hvor 1. møde blev afholdt i Riga og slutter med et evalueringsseminar i februar 2021. Udgangspunktet er ”Den europæiske søjle for sociale rettigheder”, og handler om at inddrage socialt udsatte i foreningslivet og arbejdsmarkedet. Partnerskabet omfatter ud over Odense Aftenskole deltagende foreninger og skoler fra: Estland, Letland, Litauen og Norge. 

Søjlen for sociale rettigheder handler om at skabe nye og bedre rettigheder for EU's borgere.
Den bygger på 20 hovedprincipper, der er opdelt i tre kapitler.

Se mere om projektet her:

LINK BETWEEN SOCIAL RIGHTS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

 Vi deltager desuden i flere andre udviklingsprojekter med de baltiske lande

BALTIC PROJECT 4

TIDLIGERE AFSLUTTET PROJEKT

Empowering NGOs for efficient social rights' advocacy

 

 

/media/7503/img_2922.jpg
/media/7504/img_2933.jpg

Odense Aftenskole
Banevænget 22
5270 Odense N

Skoleleder: Jan Johansen

Telefon: 20 83 96 74

Mail: janjoh@mail.dk

CVR: 18764199


Medlem af Fora