Rent vand og sanitet

FN’s Verdensmål nr. 6 ”Rent Vand og Sanitet” ”Rent Vand og Sanitet” blev i 2019 og 2020 gennemført i samarbejde med Dorthe Hindsgaul fra Vandcenter Syd på Marie Jørgensens Skole, Kroggårdsskolen, Seden Skole, Munkebjergskolen, Ådalskolen, Fangel Friskole.

Del 1: Vi startede med vores egen dagligdag som et udgangspunkt: Hvordan forbruger vi vand og hvordan kan vi i vores dagligdag hjælpe til med at nå mål 6?
Oplæg og debat ved Dorthe Hindsgaul Odense Vandselskab.

Del 2: Fra vores egen dagligdag gik vi ud i verden, og så på hvordan det her forholder sig med rent vand og sanitet. Skoleeleverne fik via video og billedforedrag, samt efterfølgende debat viden om livsvilkår for den jævne befolkning i et udviklingsland. Oplægget omhandlede i særdeleshed vand – adgang til eller mangel på vand og sanitet.  Oplægget var baseret på fakta, personligfortællinger og oplevelser.  Eleverne fik her indsigt i et internationalt udsyn, samt vigtigheden af samarbejde og forståelse af behovet for kapacitetsopbygning i udviklingslande indenfor vand og sanitet.

Del 3: Her gav eleverne deres eget bidrag til den ansvarlige forbruger. D e fik udleveret en vandflaske, og alt efter alder og årgang flettede vi en hank eller et helt cover til flasken, så den kan kendes fra de andre.

Projektet er støttet af Odense Kommune Aktivitetspuljen, Lokalforeningspuljen og Danida.

/media/8708/vand-1.jpg
/media/8709/vand-2.jpg
/media/8710/vand-3.jpeg

Odense Aftenskole
Banevænget 22
5270 Odense N

Skoleleder: Jan Johansen

Telefon: 20 83 96 74

Mail: janjoh@mail.dk

CVR: 18764199


Medlem af Fora