PROJEKTER OM FN’s VERDENSMÅL

Odense Aftenskole arbejder, på baggrund af mange års erfaring med Danida-projekter i Uganda, med en serie af projekter, der knytter an til FN’s Verdensmål og sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planten, vi bor på. Projekterne realiseres under Åben Skole i Odense Kommune. Hensigten er at skabe bevidsthed hos eleverne om verdens uligheder og om os som ansvarlige forbrugere, samt at stimulere interessen for folkeoplysende aktiviteter og styrke aftenskolens rolle i folkeskolen.


Odense Aftenskole
Banevænget 22
5270 Odense N

Skoleleder: Jan Johansen

Telefon: 20 83 96 74

Mail: janjoh@mail.dk

CVR: 18764199


Medlem af Fora